TUGAS CERITA LEGENDA BAHASA JAWA
nama :Galih rosawan A
nomor:16
kelas :XTKJ2

DUMADINE DESA MACANMATI

ing jamab mbiyen menika ing ndesa ana macan kang gedhe lan diwedheni ing ndesa iku. Saben sore macan niku ngent’ake pitik,wedhus,lan sapine para warga . Saking mangkele para waraga , wong ndesa niku banjur mburu macan niku lan terus di pateeni . Sak bare macan niku mati banjur desa niku di jenengake desa MACANMATI.

 

Tags: