Cerkak

Dening : Yuni Tri Nimas Sari

Kelas : XII Teknik Komputer Jaringan

XII TKJ3

SMK Karya Nugraha Boyolali

 

Dina Lairku

                Wenggi samsoyo peteng, ora onaning lintang ing langit benggi iki, kayaning rasa atiku nalika ditinggal bapak lan ibu menyang Jakarta eneging kaperlu opo aku iyo ora dikeki ngerti. Benggi kang saya adem, banjur aku penakake awak sekalian bayangake rasa pengginku kang sesuk aku ulang tahun. Penggenku oleh ucapan selamat seka bapak, ibu, lan kanca-kanca ora beda kang kedadean ing ulang tahunku kepungkur oleh barangkang sepesial seko bapak lan ibuku. Nangging op daya ulang tahunku tahun iki bapak lan ibu ora ono ing ngomah opo iseh kelingan marang dina lahirku opo maneh nyiapake kado kang special nge aku kaya-kaya tahun winggi, paling kabeh mau mustahil.

                Ora krasa jam wes ngetokake nak jam 08:45 WIB mripatku kaya uwes ora kuat dingge melek, pikirku aku kudu banjur turu supaya sesuk ing dina ulang tahunku akku isoh mbagi rasa senengku marang kanca-kancaku, nggango cara pada tak wenehi roti ulang tahun kang uwis tak cepakake.

                Kaya-kaya ora krasa, teka-teka azan subuh kang nggugah aku seko turuku banjur aku ngrappkake spray kang ora temoto bekas taknge turu mau, sakwise kuwi aku langsung tata-tata budanl menyang sekolah supaya aku bisa tekan kelas disik dewe lan isoh nyinggah ake rotiku mau lan aku bisa ora kena isin nak ngowo kerdus menyang kelas mesti akeh kanca-kancaku lanang kang jail.

                Menyang sekolah aku diterake pak le, sak wise aku diterake aku banjur melbu kelas untung’e burung enek kanca kang mangkat. Saya suwe kanca-kancaku pada teka lan bel sekolah uwis muni.  Pelajaran basa jawa kang dadi pelajran disik dewe, diwulang guru kang sumeh mest aku dadi ngantuk kaya-kaya ora kuat lungguh tegak ing kursi. Sakwisse kuwi pelajaran matematika.”emmm…. mesti yen ono pr aku didawuhi pak guru ngarap ing ngarep” rembugku marng kanca sak meja. Ora meleset seka rembugku mau guru matematika mesti ndawuhi aku ngarap ing ngarep.

                Nangging pelajaran matematika ora krasa cepet bangget di tandai bel istirahat diunekake banjur aku ngetok ake roti ulang tahun lan di maem bareng-bareng ing kelas. Ora luput kanca-kancaku nucapkake “selamat ulang tahun yuni” kambi nguyu nandai rasa seneng.

                Wektune muleh sekolah aku iseh kelinggan menawa bapak lan ibu dereng mesti sampun mantuk saking Jakarta, wiwit wingg ora ono kabar, ditelpon ora diangkat opo maneh di sms yoo ora di bales. Aku mlaku menyang ngomah tekan latar ngarep omah iseh sepi, kaya-kaya aku kang urip dewe ing dunya iki,” mesti bapak lan ibu dereng kundur saking jakarta”. Batin atiku ngasi nanggis aku bukak lawang jebul ora di kunciaku reti bungkusan kang dibungkus kertas kao batk sing ono nduwur meja. Tak waca ono tulisan “kagem Yuni” aku nahan tanggis”ojo ngasi iki seka bapak lan ibu, penggenku bapak lan ibu kundur lan onoing sampngku” rembugku neng ati.

                Bungkusan mau ora tak owah-owah seko panggonanne banjur aku melbu kamar, ora nyono ora ngiro bapak lan ibu sampun wonten ng kamarku lan ngendika” selamat ulang thun ndukk…..” aku or isoh ngomong apa-apa amarga ora isoh nahan tanggisku kang seneng’e atiku.