Cerkak 

Dening : Nur Asiyah

Kelas : XII Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 3

SMK Karya Nugraha Boyolali

KEJUTAN ULANG TAUN

   Ing wektu kuwi Rahayu lagi nyedhaki ulang taun kaping 18. Seminggu sak durunge ulang taun Rahayu dienengke marang kanca-kancane amarga kepengin menehi kejutan kang spesial. Rahayu krasa klara-lara merga kelakuan kanca-kancane mau.

   Kanca-kancane mau wis dhuweni rantaman, kejutan apa kang bakal diwenehake marang Rahayu. Mulane, kabeh padha bagi tugas anggone arep nglakoni kuwi kabeh. Asiyah lan Santi tuku roti, Torik nggawa tepung , Arya nggawa endhog lan Hadi nyepakne banyu kanggo nggebyur.

   Amarga dienengke kanca-kancane mau, Rahayu nganti lara mlebu rumah sakit  lan opname. Rong dina opname ing rumah sakit, ora ana kanca siji-sijia kang tilik. Rahayu tambah nduweni rasa kuciwa marang kanca-kancane.

   Sak wise bali saka rumah sakit, Rahayu ngirim pesan singkat (sms) marang Asiyah kanca sak kelase.

“Asiyah, ana tugas apa saka guru-guru sak suwene aku ora mlebu sekolah?” Mangkono sms-e.

Ananging ditunggu nganti wengi ora ana balesan saka Asiyah. Rahayu bingung jane apa salahe nganti kanca-kancane padha kaya ngene marang dhewekne.

   Ing kelas, kanca-kancane rahayu padha ngudarasa,

“Syah, apa ya tetep dijalanke rencanane awak’e dewe iki?” Kandane Torik marang Asiyah.

“Ya tetep ta, Rik, kudu dilanjut amerga wis dadi rencana! “ kandhane Aisyah nyangkal.

“Kosek,,,kosekk…kabeh ki di rembug sek….piye panemune kanca-kanca liyane?” ujare Santi.

Kanca-kancane Rahayu kuwi mau banjur padha rembugan njaluk pendapat marang kanca-kanca liyane kepiye rantaman kejutan kang arep diwenehke marang Rahayu menawa keadaane Rahayu lagi kaya mengkene.

“Piye Ar, pendapatmu..?” Pitakone Santi marang Arya.

“Tetep dijalanke wae, sapa ngerti karo kejutan kang diwenehke saka awake bisa nggawe larane Rahayu mari..” Wangsulane Arya.

“Apa padha setuju karo pendapate Arya..?” Torik takon marang kanca-kancane.

“Setujuu,,…!!!” Wangsulane kanca-kanca bareng.

***

Ngepasi dina ulang taune, Rahayu wis mlebu sekolah maneh. Nanging kanca-kancane padha nglali menawa dina kuwi dina ulang taune Rahayu. Rasa lemes lan kuciwa kang kagambar saka raine Rahayu katon banget.

Sak bubare sekolah, Torik nggandeng tangane Rahayu saperlu ngajak mlaku muleh bareng.  Ing tengah dalan, Torik ngajak Rahayu mampir warung.

“Yuk , tak jak mampir warung kana sek ya? Pitakone Torik

“Ameh ngapa to, Rik? “ Wangsulane Rahayu.

“Penting, tak jak sek, aku meh ana perlu delok karo Arya”.

Rahayu manut wae. Wong loro padha tumuju ing warung. Sawise tekan warung, Rahayu kaget amarga kanca-kanca liyane kayata, Arya, Asiyah, Santi, Hadi lan liyane wis ana kono kabeh.

   “Met ulang tahun yuk” Ujare Rohman, Ade, Alfian kang tambah ngagetake Rahayu.

   “Happy Bir Day, Yuk “ Swarane Arya karo mecahi endhog ing sirahe Rahayu.

Rahayu tratapan nalika kuwi. Durung rampung anggone Arya wenehi kejutan, Santi karo Asiyah metu saka warung nggawa roti ulang tahun.

“Met ulang tahun ya, Ayuk!!” Ucape Santi lan Asiyah kanthi ngambung pipine Rahayu.

Rahayu ora bisa nahan luh kang wis padha tumetes.  Dheweke lagi sadhar menawa kanca-kancane  mau anggone ngenengake pirang-pirang dina kuwi jebul kanggo menehi kejutan. Rahayu banjur dikon nyebul lilin lan ngiris roti. Nanging sak durunge nyebul lan ngiris roti, dumadakan Torik lan Hadi nggebyur Rahayu nganggo glepung lan banyu. Swasana ing dina kuwi dadi rame banget. Nangis lan ngguyu campur dadi siji.

   “Alhamdullilah kabeh kelakon kanthi lancar. Bisa nggawe seneng atine Rahayu uga ngilangake larane. Muga-muga kejutan iki dadi kejutan kang ora bakal dilalekne dening Rahayu. Amarga amung sak mono kang bisa diwenehake kanca-kanca lan uga aku”, Batine Aisyah ing jero ati.

Sak bubare dina ulang tahun kuwi, kahanan kanca-kanca lan Rahayu bali kaya wingi-wingi maneh. Sinau bareng lan gojegan kaya dina-dina sak durunge.

 

Tags: