URIP LAN MATI

 (Dening : Aditya Bambang Tri Anggoro)

Kelas XI TKJ 3

Aku bisa nonton langit

Iku yen awakku urip

Lan aku bisa nonton saking langit

Iku yen awakku mati Mati

lan urip Iku ora adoh beda

Urip mung kanggo sawetara

Mati kanggo saklawase

Cinta kadang kala mati

Ning kadang kala cinta iku urip

Mati merga ketutupan mega mendhung

Urip mega di cori rasa cinta lan rasa tresna

 

Pangeran diponegoro

(Dening : Aditya Bambang Tri Anggoro)

Ngagem sorban ingkang pethak

Nitih turangga kanthi ngagem keris

Kangge nglawan para penjajah

Pajenengan mboten nate gigrig

Jiwa lan ragamu dadi korban

Kangge nuswantara

Diponegoro . . . . .

Asmamu kaseret ing jeneng-jeneng dalan

Paragamu kang wibawa Tumemplek ana ing arta

 

 

Tags: