JENDRAL SUDIRMAN

(FITRI ASTUTI XI TSM)

Ing tengahe palagan perang

Panjenengan dados pemimpin

Jasa lan pangorbananmu

Mbelo tanah air iki

Jasamu tansah dadi pepeling

Marang para generasi mudha

Tekan pupusing bumi

Ing tanah Nuswantara

 

Tags: