Nama: Selandha Restuadi H
No : 27
Kls : Xl TPBO

.Manuk emprit menclok godhong tebu
dadi murid kudu ngejeni marang guru

.Mangan kacang nang pingir kali
mangane karo pak tani
yen durung isoh aja wani-wani
mengko ndak ora biso rabi

.sepet-sepet sawo mentah
di empet-empet selak ora betah

 

 

Tags: